Spausdinimo versija

Suvirinimo defektai

Suvirinimo defektai

Suvirinimo defektai

Suvirintuose lydiniuose dažnai atsiranda tam tikrų suvirinimo defektų. Jie gali atsirasti dėl netinkamai parinktų suvirinimo parametrų, naudojant nekokybiškas suvirinimo medžiagas, dėl suvirintojo patirties stokos.

Toliau pateikiame dažniausiai kylančius suvirinimo defektus ir jų sprendimo būdus:


Nesulydimas, nepakankamas įvirinimas

Galimos priežastys

Sprendimo būdai

Per siauras suvirinimo sujungimo paruošimas

Užtikrinkite, kad sujungimas būtų pakankamai platus

Netinkamas elektrodo kampas

Užtikrinkite, kad elektrodo kampas sudarytų atitinkamą šoninės sienos sulydimą.

Per aukšta suvirinimo srovė arba per mažas suvirinimo greitis, kurie sukuria suvirinimo vonelės išsiliejimą prieš suvirinimo lanką. Taip gaunamas nepakankamas įvirinimas

Parinkite teisingus suvirinimo parametrus: sumažinkite suvirinimo srovę, sureguliuokite suvirinimo lanką, padidinkite suvirinimo greitį. Tai padės išvengti vonelės išsiliejimo ir pagerins įvirinamumą.

Nešvarumai suvirinamuose paviršiuose

Nuvalykite suvirinamus paviršius

Suvirinimas “iš viršaus į apačią”

Suvirinkite vertikaliai aukštyn

Per ilgas lankas/ per didelė įtampa

Suvirinkite trumpesniu lanku/mažesne įtampa

Per mažas šilumos įvedimas

Padidinkite šilumos įvedimą

Poros (korytumas)

Galimos priežastys

Sprendimo būdai

Nepakankama dujų apsauga

Užtikrinkite, kad sistemoje nebūtų dujų nutekėjimo, kas gali sukelti nepakankamą dujų apsaugą. Sumažinkite per didelį dujų srautą, kad išvengtumėte apsauginių dujų turbulencijos, venkite skersvėjų.

Drėgnas elektrodo glaistas

Išdžiovinkite elektrodus

Nešvarumai suvirinamuose paviršiuose, pvz rūdys, gruntas, tepalai

Nuvalykite suvirinamus paviršius

Per ilgas lankas/per aukšta įtampa

Sumažinkite įtampą

Per mažas šilumos įvedimas

Padidinkite šilumos įvedimą

Šlako intarpai (nemetaliniai intarpai)

Galimos priežastys

Sprendimo būdai

Intarpai, atsirandantys dėl netolygių siūlę formuojančių judesių

Naudokite tinkamą elektrodo dydį ir kampą ir suvirinimo technikas, užtikrinančias tolygų briaunų sulydymą

Nepakankamas šlako pašalinimas

Kruopščiai pašalinkite šlaką tarp ėjimų suvirinant daugiasluoksnę siūlę

Per mažas šilumos įvedimas

Padidinkite šilumos įvedimą

Šlako ušsiliejimas prieš lanką

Nukreipkite lanką į suvirinimo vonelę (suvirinkite kampu atgal)

Per siauras tarpas, nusklembimo kampas

Padidinkite tarpą, nusklembimo kampą

Įpjovos

Galimos priežastys

Sprendimo būdai

Per ilgas lankas, per didelė įtampa

Sumažinkite lanko įtampą

Netinkamas elektrodo kampas

Pasirinkite tinkamą elektrodo kampą

Neteisingas elektrodo vedžiojimas

Naudokite tinkamus formuojančius judesius, atsižvelgiant į suvirinimo padėtį

Per didelė srovė

Sumažinkite srovę

Per didelis metalo storis vienasluoksniam suvirinimui

Naudokite daugiasluoksnį suvirinimą

Siūlės asimetrija

Galimos priežastys

Sprendimo būdai

Netinkamas elektrodo kampas

Pasirinkite tinkamą elektrodo kampą

Per didelė suvirinimo vonelė

Sumažinkite prilydymą

Magnetinis lanko pūtimas

Pakeiskite masės gnybto prijungimo vietą, kiek įmanoma sutrumpinkite lanką, nutaikykite elektrodą priešpriešais magnetiniam lanko pūtimui, naudokite kintamąją suvirinimo srovę (AC)

Per daug išgaubta siūlė, aukšta rumbelė

Galimos priežastys

Sprendimo būdai

Per didelis prilydymas esamam suvirinimo greičiui

Padidinkite suvirinimo greitį arba sumažinkite pridėtinio metalo kiekį

Per didelis elektrodo storis

Naudokite tinkamo skersmens elektrodą, arba padidinkite sklembimo kampą

Per mažas šilumos įvedimas

Padidinkite šilumos įvedimą.

Perteklinis įvirinimas

Galimos priežastys

Sprendimo būdai

Per didelis šilumos įvedimas

Sumažinkite šilumos įvedimą

Per didelis tarpelis

Sumažinkite tarpelį arba

naudokite formuojančius padėklus

Per mažai atbukinta briauna

Daugiau atbukinkite briaunas

Įtrūkimai, karštieji įtrūkimai

Galimos priežastys

Sprendimo būdai

Per mažas siūlės pločio-gylio santykis

Užtikrinkite, kad pločio-gylio santykis būtų virš 1 su mažai legiruotais plienais ir virš 1,5 su nerūdijančiais plienais.

Dideli įtempimai dėl didelio šiluminio plėtimosi

Sumažinkite įtempimus naudodami teisingą briaunų paruošimą ir taisyklingą siūlės formą

Neteisinga suvirinamo metalo ir pridėtinių suvirinimo medžiagų kombinacija

Naudokite tinkamas suvirinimo medžiagas

Nekokybiškos suvirinimo medžiagos

Naudokite tinkamas suvirinimo medžiagas

Per daug kenksmingų priemaišų

Tinkamai nuvalykite pagrindinį metalą arba pasirinkite švaresnį

Neįvirinimas

Galimos priežastys

Sprendimo būdai

Prastas jungties paruošimas

Padidinkite šaknies tarpelį arba sumažinkite briaunų atbukinimą

Per ilgas suvirinimo lankas

Virinkite trumpesniu lanku, sumažinkite įtampą

Per didelis elektrodo skersmuo

Naudokite mažesnio skersmens elektrodą

Per didelis suvirinimo greitis

Sumažinkite suvirinimo greitį

Per mažas šilumos įvedimas

Padidinkite šilumos įvedimą

Briaunų nesutapimas

Galimos priežastys

Sprendimo būdai

Netikslus jungties paruošimas prieš suvirinimą

Tinkamai paruoškite jungtį

Deformacija suvirinimo metu

Tvirtai užfiksuokite detales prieš suvirinimą

Nelaiko metalo sukabinimai suvirinimo metu

Sukabinimus atlikite tinkamai

Nevienodi suvirinamų metalų storiai

Patikrinkite matmenis

Siūlės pabaigos krateris ir įtrūkimas

Galimos priežastys

Sprendimo būdai

Neteisinga užbaigimo technika

Baikite suvirinimą patraukiant lanką truputį atgal arba į tarpelio pusę

Greitas didelės suvirinimo vonelės sustingimas, kai suvirinimo srovė yra išjungiama

Palaipsniui sumažinkite suvirinimo srovę tam kad sumažintumėte suvirinimo vonelės dydį.

Purslai

Galimos priežastys

Sprendimo būdai

Netinkamai parinkti suvirinimo parametrai

Sureguliuokite suvirinimo parametrus

Per didelis lanko ilgis/ per didelė suvirinimo įtampa

Sumažinkite lanko ilgį/sumažinkite suvirinimo įtampą

Neišdžiovinti, nešvarūs, sugedę elektrodai

Naudokite sausus, kokybiškus elektrodus

Priemaišos metale arba pridėtinėse medžiagose, pvz rūdys

Nušlifuokite jungties briaunas ir naudokite švarias pridėtines medžiagas

Magnetinio lanko pūtimas

Pakeiskite masės gnybto pajungimo vietą, suvirinkite link masės gnybto, palenkite elektrodą/degiklį magnetinio lauko pūtimo kryptimi

Neteisingas poliškumas

Pakeiskite poliškumą

Nerodyti prekės kategorijoje: 
0