Spausdinimo versija

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Mokslinė UAB Vingis (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Įm. kodas: 120347237

PVM kodas: LT203472314

Buveinės adresas: Jankiškių g. 18, LT02300 Vilnius

Tel. 852 640488

El. paštas: info@suvirinimas.lt

Mokslinė UAB „Vingis“ įsipareigoja saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Prašome įdėmiai perskaityti šį pranešimą apie privatumą, kad suprastumėte, kodėl ir kaip renkame Jūsų duomenis, taip pat kaip juos naudosime.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

KOKIUS ASMENS DUOMENIS APIE JUS RENKAME?

Renkame tokią informaciją, kurią Jūs mums pateikiate tiesiogiai:

Vardas, pavardė, darbovietė

Kontaktiniai duomenys: telefono numeris, adresas, elektroninio pašto adresas

Informacija, kaip naudojate mūsų svetainę:
Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai“.

Informacija apie Jūsų įrenginį
i
nformacija, kurią pateikiate mums naršydami mūsų interneto svetainėje įskaitant interneto protokolo (IP) adresą ir įrenginio tipą, ekrano skiriamąją gebą ir (pasirinkus informacijos bendrinimą su mumis) Jūsų buvimo vietos duomenis, taip pat informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų interneto svetaine.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių
Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.

KOKIU TIKSLU ir KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 • Jūsų pageidavimu, siųsdami Jums komercinius pasiūlymus, parduodami Jums prekes ir paslaugas, išrašydami sąskaitas faktūras.
 • Pristatydami Jūsų įsigytas prekes Jūsų nurodytu pristatymo adresu.
 • Rinkodaros tikslu siųsdami Jums informaciją apie mūsų naujus produktus ir paslaugas el. paštu, SMS žinutėmis, Facebook ir Gmail platformomis ar paprastu paštu su Jūsų sutikimu.
 • Siekdami Jus identifikuoti, kai pateikiate užsakymą telefonu ar el.paštu.
 • Dėl sukčiavimo prevencijos ir sukčiavimo nustatymui.
 • Teikdami paslaugas ir pagalbą Jums.
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.

Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis šiame pranešime nurodytomis sąlygomis ir tais atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu, ar pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą. Dėl šios priežasties Jūsų asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi teisėtu intereso pagrindu, siekdami apginti bei užtikrinti savo, Jūsų ir kitų teises.

Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ne tik minėtiems konkretiems tikslams. Juos taip pat galime tvarkyti, kai tai yra būtina siekiant vykdyti mums privalomą teisinę prievolę arba apsaugoti Jūsų arba kito fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus.

Jūs neprivalote suteikti mums jokios tokio pobūdžio asmeninės informacijos, tačiau jos nesuteikus Jums gali nepavykti įsigyti mūsų prekių ar gali neveikti kai kurios internetinės svetainės funkcijos. Be to, mažai tikėtina, kad tokiu atveju bus užtikrintas maksimalus bendras aptarnavimo kokybės lygis.

Rinkodaros tikslu siunčiamų pranešimų bet kuriuo metu galite atsisakyti 2 būdais:

 • Bet kuriame naujienlaiškyje paspaudę prenumeratos atšaukimo nuorodą;
 • Susisiekę su mumis el.paštu info@suvirinimas.lt

KOKIUS DUOMENIS ATSKLEIDŽIAME TREČIOSIOMS ŠALIMS

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
 • teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.
 • Kitoms specifinėms paslaugoms teikti/ Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjams, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams*

*Mes naudojame MailerLite platformą el.pašto rinkodarai valdyti ir siųsti laiškus savo prenumeratoriams. MailerLite yra trečiosios šalies tiekėjas, kuris apdoroja Jūsų duomenis standartinėmis technologijomis tam, kad būtų galima patobulinti mūsų naujienlaiškius.MailerLite privatumo politiką galite rasti https://www.mailerlite.com/privacy-policy. Jūs galite galite bet kada atsisakyti naujienlaiškių paspaudę prenumeratos atšaukimo nuorodą;

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Mūsų renkami asmens duomenys saugomi tiek laiko, kiek tai yra būtina šioje privatumo politikoje nustatytiems tikslams įgyvendinti, jei įstatymuose nėra numatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis (pvz., vykdant apskaitos ar atskaitomybės įsipareigojimus), arba jei duomenų neketiname naudoti norėdami pateikti atsakymus į užklausas ar bet kokiems ginčams išspręsti, arba savo teisėms apginti. Po to asmens duomenys per protingą terminą yra ištrinami arba nuasmeninami.

Būtinybė saugoti asmens duomenis pardavimo ir rinkodaros tikslais bei duomenų teisingumas yra nuolat peržiūrimi. Klientų duomenys ir kiti duomenys, susiję su klientų sutartimis, paprastai yra saugomi 10 metų po finansinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigos. Potencialių klientų duomenys paprastai yra saugomi 2 metus. Duomenų subjektų, kurie atstovauja mūsų verslo klientams arba paslaugų teikėjams, asmens duomenys yra saugomi tiek laiko, kiek atitinkamas duomenų subjektas užima šias pareigas. Išsami informacija apie duomenų saugojimo laikotarpius pateikiama paprašius el.paštu info@suvirinimas.lt

JŪSŲ TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą*, galite rašyti elektroninį laišką adresu info@suvirinimas.lt

*Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti. Tai galite padaryti siusdami elektroninį laišką adresu info@suvirinimas.lt

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu: Jankiškių g.18 , Vilnius; paštu: LT-02300; el. paštu: info@suvirinimas.lt.

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.


Trečiųjų šalių interneto svetainės

Mes galime bendradarbiauti su trečiųjų asmenų bendrovėmis (dažniausiai vadinamomis paslaugų teikėjais), kurios turi galimybę, mums leidus, interneto svetainėse arba mūsų paslaugų vietose ir įrankiuose patalpinti trečiųjų šalių slapukus. Šių paslaugų teikėjai mums padeda kokybiškiau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti. Prašome atkreipti dėmesį, jog trečiųjų šalių slapukams taikoma trečiųjų šalių privatumo politika, todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės už šias privatumo nuostatas.

SLAPUKAI

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl.cookies).Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda mums atpažinti jus kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių, taip pat reklamos tikslais. Šioje svetainėje naudojami įvairių tipų slapukai. Kai kuriuos slapukus įdeda mūsų puslapiuose naudojamos trečiųjų šalių tarnybos.

Daugelis žiniatinklio naršyklių leidžia naudotojams atšaukti arba pašalinti slapukus. Šie veiksmai skiriasi priklausomai nuo konkrečios naršyklės ir atitinkamos jos versijos. Kaip užblokuoti ar pašalinti slapukus informacijos galite rasti pačių paslaugų tiekėjų puslapiuose:
„Chrome“ - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=...
„Firefox“- https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20a...
„Internet Explorer“ - https://support.microsoft.com/lt-lt/help/17442/win...
„Safari“. https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

Prašome atkreipti dėmesį, jog pašalinus arba iš anksto išjungus slapukus, negalėsite tinkamai naudotis mūsų interneto svetaine ir jos tam tikromis funkcijomis.

MŪSŲ SVETAINEJĖ NAUDOJAMI SLAPUKAI

Būtini
Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

__cfduid

mailerlite.com

Naudojamas atskirti neapkrėstą kompiuterį nuo apkrėsto, jungiantis iš to

paties tinklo.

1 metai

HTTP Cookie

__session:#

suvirinimas.lt

Neklasifikuoti

Iki sesijos pabaigos

HTTP Cookie

CookieConsent

suvirinimas.lt

Slapukas saugo sutikimą su slapukų politika.

1 metai

HTTP Cookie

has_js

suvirinimas.lt

Nustatoma, ar vartotojo naršyklėje veikia JavaScript

Iki sesijos pabaigos

HTTP Cookie

Statistika

Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

@@History/@@scroll|#

youtube.com

Neklasifikuoti

Iki sesijos pabaigos

HTML Local Storage

_dc_gtm_UA-#

suvirinimas.lt

Sujungti svetainę su „Google Tag Manager“.

Iki sesijos pabaigos

HTTP Cookie

_ga

suvirinimas.lt

Stebėti vartotojams per „Google Analytics“

2 metai

HTTP Cookie

_gat

suvirinimas.lt

Slapukas, ribojantis užklausų, pateiktų per „Google“, skaičių

Iki sesijos pabaigos

HTTP Cookie

_gid

suvirinimas.lt

Slapukas, naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti

Iki sesijos pabaigos

HTTP Cookie

Rinkodara

Rinkodaros slapukai naudojami lankytojams sekti daugelyje svetainių Tuo siekiama rodyti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus – tokie skelbimai vertingesni leidėjams ir trečiųjų šalių reklamuotojams.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

ads/ga-audiences

google.com

Slapukas – pikselis, renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Iki sesijos pabaigos

Pixel Tracker

ads/user-lists/#

google.com

Susijusios reklamos rodymas paieškos variklyje, tinklapyje apsilankiusiems lankytojams

Iki sesijos pabaigos

Pixel Tracker

collect

google-analytics.com

„Google Analytics“ renkama informacija apie lankytojo naudojamą įrenginį

Iki sesijos pabaigos

Pixel Tracker

fr

facebook.com

Facebook slapukas skirtas tiesioginės rinkodaros tikslams

3 mėnesiai

HTTP Cookie

IDE

doubleclick.net

Google DoubleClick Naudojamas reklamos tikslais.

1 metai

HTTP Cookie

PREF

youtube.com

Naudojami, kad Interneto tinklalapyje būtų galima rodyti panašaus turinio vaizdo įrašus arba „YouTube“ paskelbto vaizdo įrašo reklamą.

8 mėnesiai

HTTP Cookie

test_cookie

doubleclick.net

Slapukas skirtas Doubleclick statistikai kaupti.

Iki sesijos pabaigos

HTTP Cookie

tr

facebook.com

Neklasifikuoti

Iki sesijos pabaigos

Pixel Tracker

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Naudojami, kad padėtų vartotojui pagerinti vaizdo įrašų rodymą. Jie nustato, kokios kokybės „YouTube“ vaizdo įrašai bus rodomi Interneto tinklalapyje, bei laukimo laiką prieš vaizdo įrašo peržiūrą.

179 dienos

HTTP Cookie

YSC

youtube.com

Youtube.com slapukas registuoja vartotojo peržiūrėtus video įrašus.

Iki sesijos pabaigos

HTTP Cookie

Neklasifikuoti

Neklasifikuoti slapukai – tai tokie slapukai, kurių klasifikavimą vykdome kartu su atskirų slapukų teikėjais.

Pavadinimas

Teikėjas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Tipas

stick_pmWgAuirJH

suvirinimas.lt

Neklasifikuoti

Iki sesijos pabaigos

HTTP Cookie

JŪSŲ PRIVATUMO APSAUGOS NUOSTATŲ PAKEITIMAI

Mes periodiškai galime keisti šį pranešimą, kad jis atspindėtų, kaip tvarkome Jūsų duomenis.

Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų interneto svetaine.

Nerodyti prekės kategorijoje: 
0