Spausdinimo versija

Kemppi suvirinimo aparatų garantijos sąlygos

Kemppi suvirinimo aparatų garantijos sąlygos

Kemppi suvirinimo aparatų garantijos sąlygos

KEMPPI OY savo gamintiems ir parduotiems gaminiams suteikia garantiją, jei juose atsiranda gamybos ar medžiagų defektų. Garantinį remontą turi atlikti tik įgaliotas KEMPPI aptarnavimo atstovas. Įpakavimo, transportavimo ir draudimo išlaidas prisiima trečioji šalis. Garantija įsigalioja pirkimo dieną. Žodiniai pažadai, kurie neatitinka garantijos sąlygų, nėra privalomi garantuotojui.

Garantijos apribojimai

Žemiau išdėstytų sąlygų garantija neapima:

Defektai dėl natūralaus dėvėjimosi ir dilimo, darbo ir aptarnavimo nurodymų nesilaikymas, jungimas prie neteisingos įtampos ar sugedusio tinklo (įskaitant antįtampius virš aparatui leistinų ribų), neteisingas dujų slėgis, perkrovimas, pervežimo ar laikymo sužalojimai, gaisras ar sužalojimas dėl gamtinės priežasties, kaip žaibas ar potvynis.

Ši garantija neapima tiesioginių ar netiesioginių kelionės išlaidų, dienpinigių ar nakvynpinigių.

Dėmesio: garantija netaikoma dylančioms dalims, tokioms kaip degikliai ir jų dalys, padavimo ratukai, vielos padavimo kanalai, veido apsaugos priemonėms, kabeliams ir distanciniams reguliatoriams.

Pagal šią garantiją nepadengiami tiesioginiai ar netiesioginiai nuostoliai, susiję su defektų turinčiu gaminiu.

Garantija netenka galios, jei gaminyje padaryti pakeitimai be gamintojo aprobavimo, ar jei remontas atliktas, naudojant neaprobuotas atsargines dalis.

Garantija taip pat netenka galios, jei remontą atliko neįgaliotas atstovas.

Kemppi atstovas gali atsisakyti taikyti garantiją, jeigu su aparatu buvo naudojami kitų firmų, ne Kemppi, suvirinimo degikliai.

Garantijos periodas

Garantija galioja dvejus metus nuo pirkimo dienos, su sąlyga, kad suvirinimo aparatas naudojamas vieną pamainą.

Garantinis periodas dviejų ar trijų pamainų naudojimo atvejais yra metai ar šeši mėnesiai atitinkamai.

Maitinimo šaltiniams, vielos padavimo mechanizmams ir aušintuvams garantija gali būti pratęsta iki 3 metų, jeigu klientas per 2 mėnesius nuo pirkimo dienos užsiregistruoja warranty.kemppi.com

Garantinis periodas dviejų pamainų naudojimo atveju sutrumpėja iki 1,5m.

3 metų garantija negalioja nuomojamai įrangai, valdymo plokštėms ir suvirinimo mechanizacijai, taip pat seno modelio Minarc 150 aparatams.
Daugiau apie 3 metų garantijos sąlygas skaitykite čia.

Jeigu klientas suvirinimo aparato neužregistruoja, jam lieka galioti 2 metų garantija.

Garantinis remontas

Apie garantinius defektus turi būti pranešta KEMPPI ar įgaliotam KEMPPI aptarnavimo atstovui garantiniu periodu. Prieš pradedant kokius nors garantinius darbus, klientas privalo pateikti pirkimo įrodymą ir nurodyti įrenginio serijinį numerį garantijai patvirtinti. Pagal garantiją pakeistos dalys lieka KEMPPI nuosavybėje. Po garantinio remonto garantija suremontuotam ar pakeistam įrenginiui tęsiasi iki pirminio garantinio periodo pabaigos. Atskirai pirktoms remontinėms dalims galioja 6 mėnesių garantija.

Lietuvoje aparatų garantinį remontą ir aptarnavimą atlieka KEMPPI firmos įgaliotas atstovas Mokslinė UAB “Vingis”. Jankiškių 18, 2053 Vilnius tel. 852640488, info@suvirinimas.lt

Nerodyti prekės kategorijoje: 
0